Naposledy aktualizováno: 05.01.2022 17:08:31
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Cerekvici nad Bystřicí

HISTORIE LIDOVÉ KNIHOVNY V CEREKVICÍCH A TŘEBOVĚTICÍCH

Dne 23.1. 1873 uspořádaná učitelským sborem Cerekvice „hudební, pěvecká a deklamativní zábava dětská“ ve prospěch založení školní knihovny. V dubnu 1873 založena Jednota  divadelních ochotníků (předseda Josef Juliš, místopř. Antonín Tvrzský, řid. , pokladní Hynek Pelikán). 15.5.1873 divadelní Jednota vybudovala vlastní jeviště v hostinci u Hladíků Třebovětice č.p. 3.

1888 – v Třebověticích založen čtenářský kroužek, který odebíral určité noviny i odbornou literaturu ,časopisy atd..

1891 – nová injekce do kulturního života obou obcí nástupem MUDr. Antonína Machka,  obvodního lékaře, Cerekvice č.p. 10, při upevňování jednak ochot. spolku včetně lidové knihovny.

1895 – založena ochotnicko čtenářská beseda (předsedou Jan Tobolka, místopřed. Josef  Hnojl), Beseda odebírala Národní listy, Radikální listy, Živnostenský list chrudimský

1898 – knihovna již vykazovala 120 knih

1900 – knihovna měla kompletní Jiráskovy spisy, pořádala besedy k Jiráskovu dílu a čestným občanem byl Alois Jirásek

1901 – knihovna vykazovala 176 svazků + 55 svazků zájmových + Český zvěrolékař, Husitské spisy, dalších  217 svazků  a divadelní bibliotéku

1912 – knihovna vykazovala 471 svazků a byla zde uschována knihovna Osvětového sboru z Hořic

V letech  1913, 1914 – 1915 činnost knihovny utlumena.

1919 – začátek nové činnosti – nový nákup knih

13.1.1922 – obec požádala o předání Besední knihovny s 573 svazky, všechny naše spisovatelé + cizí + časopisy Venkov, Zemědělské správy, Rozkvět a Zvon. Téhož roku bylo požádáno o členství v Hospodářsko-čtenářské besedě.

Po dobu okupace byla činnost již sloučena s knihovnou v Cerekvici. Knihovna v Cerekvici v té době byla umístěna v prostorách měšťanské školy v přízemí v místnosti v sousedství bytu poštmistra, kde setrvala až do přesunu v letech 1946 – 1947 do nynější budovy Obecního úřadu. O knihovnu v měšťanské škole se velice starostlivě a pečlivě starala paní učitelka Podubská, později v prostorách Obecního úřadu se knihovnice střídaly až po knihovnici Petru Vavrochovou, studentku, dlouholetou knihovnicí byla do roku 2017 paní Lenka Víchová a poslední knihovnicí je paní Pavlína Tobolková.

Zpracoval: Ing. František Marek - kronikář obce